Excursió pesca tradicional


Ara pot embarcar per unes hores en un típic “llaüt” menorquí i participar en les feines de pesca tradicional com el “tresmall”, amb el qual es captura la famosa llagosta vermella, i altres espècies com el cap-roig, moll, rap, escórpora, sarg, sèpia, etc.

A bord de “Sa Llagostera” embarcarem un grup de com a màxim quatre persones, i navegarem durant quatre hores amb un patró i un mariner professionals que seran els que s’encarreguin de les tasques de pesca. En tornar a port, els convidarem a peix fregit preparat al moment amb les captures del dia i unes begudes en una tradicional “cova” de pescadors, situada al mateix port de Ciutadella, a l’edifici de la confraria de pescadors.

El preu de l’activitat, per a quatre persones, és de 300 €.