Curs Llicència de Navegació

Obtingui la seva llicència de navegació en només un dia i sense examen!

Oferta estíu 2020 (excepte Agost): llicència de navegació gratuïta per a lloguers de 3 o més dies. Navegui amb seguretat !!

Ja s’ha aprovat la nova reglamentació sobre titulacions nàutiques, i ha entrat en vigor el 10 d’octubre de 2014. La principal novetat és que crea una nova titulació, la “Llicència de Navegació”, que permet gestionar embarcacions de fins a 6 metres d’eslora , amb la potència aconsellada pel fabricant (o sigui, sense límit de potència), encara que només en hores diürnes i sense allunyar-se més de dues milles d’un port, platja o abric. Aquesta Llicència serà vàlida a tot Espanya. No té caducitat.

La Llicència de Navegació la podran expedir les Federacions (com fins ara amb el “Titulín”) i les escoles nàutiques degudament homologades, després de fer quatre hores de pràctiques i dues de teoria, sense necessitat de dur a terme cap examen o prova.

Nosaltres fem les pràctiques al port i la badia de Ciutadella.

Val la pena treure aquesta llicència?

Creiem sincerament que si. Tot i que la llei permet portar embarcacions de fins a cinc metres i 15 HP de potència sense cap tipus de llicència, nosaltres no vam llogar aquest tipus d’embarcació perquè no tenen la suficient potència per enfrontar-se al més mínim empitjorament de les condicions de mar i perquè pensem que són necessaris uns coneixements mínims per poder navegar amb seguretat.

Amb aquesta llicència podrà gaudir de navegar en embarcacions segures i potents, i sabrà com actuar en la diferents circumstàncies que poden donar-se en la navegació.

Com es reserva el curs?

La normativa obliga a informar a l’administració, amb 48 hores d’antelació a la realització de les pràctiques, dels que van a ser els alumnes que hi participin. Per tant, és imprescindible reservar el curs amb una antelació mínima de tres dies.

Necessitarà tres fotografies tipus carnet i un reconeixement mèdic similar al de carnet de conduir. Quan vagi a fer el reconeixement, haurà d’indicar que ho necessita per a la llicència de navegació. (Ciutadella C/Anselm Pujol, 12, tel. 971385855)

El preu del curs, incloent la teoria, les pràctiques, i l’expedició de la llicència és de 195 euros. En aquest preu s’inclou un descompte de 50 € per al lloguer d’una embarcació apta per a llicència de navegació amb nosaltres. Aquest val descompte és personal i intransferible i té una caducitat de 12 mesos.

Què aprendré?

Part teòrica:

S’impartiran dues hores de teoria durant les quals es realitzarà una introducció als continguts pràctics recollits en el següent punt. Així mateix, s’impartiran coneixements sobre limitacions a la navegació en platges no abalisades, abalisades i els seus canals d’accés.

Normativa respecte al trànsit marítim i navegació interior en els ports. Marques laterals de la regió A.

Forma de governar l’embarcació per evitar balanços i cops de cap i importància de no travessar a la mar. Regles 4 a 8, 11 a 19 i 37 del Reglament Internacional per Prevenir Abordatges.

2. A més s’impartiran nocions bàsiques per a l’ús d’una estació de ràdio VHF portàtil, limitant-se al coneixement del canal 16, el seu ús en cas d’emergència i les comunicacions bàsiques de rutina, així com la forma de contactar amb Salvament Marítim (canal 16 i telèfons 112 i 900 202 202).

Part pràctica:

Les pràctiques per a l’obtenció de la llicència de navegació tindran una durada de 4 hores en què s’impartirà la formació.

Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar.

Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.

Apartat 2. Motors.

Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament.

Apartat 3. cordam.

Maneig de caps i nusos bàsics.

Apartat 4. Maniobres.

Maniobres en dàrsena, atracadors i desatraques. Velocitat de seguretat. Apartat 5. Fondeig, vigilància i control de la derrota.

Maniobra de fondeig i virada de l’àncora. Precaucions amb banyistes i bussejadors. Apartat 6. Maniobres de seguretat.

3.1.2 Contingut detallat

Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar

Ús de l’armilla salvavides i reconeixement dels seus elements. Importància del seu ajust i col·locació. Bengales de mà, precaucions en el seu maneig i explicació del seu ús. Maneig de la botzina de boira i del heliògraf. La bomba de buidatge. La farmaciola de bord i el seu contingut.

– Revisió dels punts crítics de l’embarcació: aixetes de fons, botzina, metxa del timó, portells i altres obertures al casc. Comprovacions prèvies a la sortida a la mar: estat general de l’embarcació, buidatge, comprovació d’espais buits, nivell de combustible, aigua potable, càrrega de les bateries. Comprovació del nombre màxim de persones a bord i de la validesa dels elements de seguretat.

Apartat 2. Motors.

– Motors forabord: peculiaritats i precaucions en el seu maneig. Comprovacions prèvies a l’arrencada del motor: absència d’atmosferes explosives, nivells, punt mort i càrrega de la bateria d’arrencada. Alarma d’escalfament i nivell d’oli. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament de la bomba de refrigeració, color del fum d’escapament i so del motor, sistemes d’home a l’aigua.

– Propulsió per raig: característiques, accelerador per gallet i precaucions de la zona de la bomba i tovera (possibles danys a persones).

Apartat 3. cordam.

Precaucions en l’ús de caps. Nusos bàsics: cote, as de guia, ballestrinca. Explicació dels seus usos. Forma de fer ferm un cap en bites i cornamuses.

Apartat 4. Maniobres.

– Precaucions abans de deixar el amarratge: altres embarcacions, obstacles o caps a l’aigua. Maniobra de desatracada en funció de vent i corrent. Efectes del gir de l’hèlix en la maniobra. Evolució anant avant i enrere. Ciaboga. Corba d’evolució. Velocitat de seguretat. Angles de visió i maniobra en puntes d’espigons i altres llocs sense visibilitat.

– Reconeixement dels punts d’amarratge a terra. Preparació d’amarres a bord. Col·locació de les defenses i precaucions en abarloar. Aproximació a l’atracament. Usos del gafa. Ús de les amarres: llargs, travessos i esprines. Forma d’amarrar a cornamuses, norais i argolles. Atracada en funció del vent i corrent.

Apartat 5. Fondeig.

– Factors d’elecció de l’ancoratge: abric, vent, corrent i tenedero. Ancoratges de sorra, fang i grava, particularitats. Longitud de cadena en funció del fons i de les condicions de mar i vent. Fer ferm l’ancoratge. Llevar.

– Precaucions amb banyistes i bussejadors: A l’aproximació i sortida de l’ancoratge, en arrencar el motor estant fondejats.

Apartat 6. Maniobres de seguretat

Identificació dels diferents riscos de caiguda al mar. Manera de procedir en cas d’home a l’aigua.